Wczytywanie studium

Pamiętaj, że prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych i urzędowych. Po uzyskanie rzetelnej informacji udaj się do właściwego urzędu administracyjnego.

Prezentowana mapa ani żadna jej części bez pisemnej zgody nie może być reprodukowana ani wykorzystywana w systemach odtwarzalnych.

Herb gminy

Herb gminy

Zgłoszenia

Panel zgłoszeń

Wyświetl Kategoria Liczba zgłoszeń

Wyświetl Status Liczba zgłoszeń
Wysyłanie zgłoszenia...
Skala:
----- E
----- N
Mapy podkładowe

© autorzy OpenStreetMap

WYBORCA
adres lokalu:
liczba wyborców:
link:
nr obwodu:
nr uchwaly:
rodzaj:

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20
pn. „Rozwój e-usług w gminach
Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”
realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie
nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00
zawartej w dniu 15.11.2021 r.
jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.1. Rozwój usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Jednostka nie opublikowała informacji w systemie.

Wyszukiwarka działek ewidencyjnych
Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
jest sporządzone w skali 1:10 000
na mapie topograficznej,
która nie uwzględnia ewidencji gruntów.
W związku z tym istnieje możliwość
przeskalowania treści rysunku
i rozbieżności w odczytaniu przeznaczenia terenu
na poszczególnych działkach ewidencyjnych.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA INWESTORA

OFERTY INWESTYCYJNE GMINY OLESNO:

Oferta inwestycyjna

Gmina nie opublikowała ofert inwestycyjnych.

Ładowanie danych...

WMS

DODAJ USŁUGĘ SIECIOWĄ


WMS WMTS WFS TMS
Odwróć orientację osi

PRZEZROCZYSTOŚĆ WARSTW

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20
pn. „Rozwój e-usług w gminach
Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”
realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie
nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00
zawartej w dniu 15.11.2021 r.
jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.1. Rozwój usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Legenda

Nazwa Numer uchwały Data Status Powiększ Treść uchwały XML uchwały Załącznik graficzny APP
GeoTIFF Legenda GML
  - Pobierz - Pobierz - Pobierz - Pobierz - Pobierz - Pobierz
Nazwa Numer uchwały Data Status Powiększ Treść uchwały Załącznik graficzny APP
GeoTIFF Legenda GML
  - Pobierz - Pobierz - Pobierz - Pobierz - Pobierz